Klik hier voor de volledige versie van onze dienstverlening.

Dit zijn de belangrijkste punten:                                                                      

- Alle materialen zijn gratis te ontlenen
- 10 items per pasje (30 items op klaspasje)
- Leentermijn voor alle materialen: 3 weken (1 maal verlengbaar)
- Boete: € 0,20 per item per dag te laat (ook op klaskaarten)
- Gratis herinneringsbericht via e-mail
- 1e maningsbrief na 3 dagen te laat
- 2e maningsbrief aangetekend na 14 dagen te laat

- Voornaamste tarieven:

  • Lidmaatschap (vanaf 18 jaar): 5 € / jaar
  • Vervangen lenerspas: 2,50 €
  • Reservatie: 0,50 €
  • Aanvraag materiaal uit een andere openbare bibliotheek: 1 €
  • Aanvraag materiaal uit een niet-openbare bibliotheek: 8 €
  • Kopie of print A4 (zwart/wit): 0,15 €
  • Kosten eerste maningsbrief: 1 €
  • Kosten tweede maningsbrief (aangetekend): 1 € + reële kostprijs aangetekende zending
  • Verlies of onherstelbare beschadiging aan materiaal: reële kostprijs materiaal