Fit voor lezen

Met Fit-voor-lezen kunnen leerkrachten, logopedisten en ouders zich voorbereiden om kleuters te helpen met een vlotte leesstart in het 1ste leerjaar.

Op de website van Fit-voor-lezen vind je een checklist en een overzicht van belangrijke signalen die kunnen wijzen op latere leesproblemen. Die signalen gaan onder meer over letterkennis, interesse, gehoor, zicht en geheugen. In het kleuteronderwijs is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor een goede voorbereiding op lezen. Kleuters kunnen heel wat zelf ontdekken, maar nog veel meer als we er de juiste materialen en kansen voor bieden. In de bibliotheek hebben we alvast diverse eerste leesboekjes en boekjes rond voorbereidend lezen. 

Fit-voor-lezen kadert in het project ‘Valpreventie voor risicolezers’ van de opleiding Logopedie en Audiologie en Lerarenopleiding van de Thomas More-hogeschool.