Boek
Nederlands

Wat gebeurt er als je doodgaat?

Hans Stolp (auteur)
+1
Wat gebeurt er als je doodgaat?
×
Wat gebeurt er als je doodgaat? Wat gebeurt er als je doodgaat?

Wat gebeurt er als je doodgaat?

Stolp beschrijft de reis die een overledene volgens hem aflegt na de dood: begeleiding door gestorven geliefden en engelen, het levenspanorama, de planetensferen van de astrale wereld en de intrede in de zeven sferen van de lichtwereld of het Devachan. Gebaseerd op de esoterische christelijke traditie.
Onderwerp
Leven na de dood
Titel
Wat gebeurt er als je doodgaat?
Auteur
Hans Stolp
Taal
Nederlands
Uitgever
Utrecht: Ankh-Hermes, 2021
160 p.
ISBN
9789020217414 (hardback)

Besprekingen

De auteur schreef een groot aantal boeken, gebaseerd op de zienswijze van het esoterische christendom, met veel invloeden uit de theosofie en vooral de antroposofie in de persoon van Rudolf Steiner. Dit bijzondere boek vertelt over het stervensproces en de reis die een overledene maakt, nadat het aardse leven is afgesloten. Die innerlijke weg wordt gekenmerkt door loutering, een toenemende zelfkennis en transformatie. De reiziger krijgt in deze geestelijke wereld begeleiding van engelen en andere lichtkrachten en gaat door vele sferen in de astrale wereld, tot aan de uiteindelijke lichtwereld. De onvermijdelijke vraag doet zich voor, waar deze bijzondere kennis en inzichten vandaan komen en welke bronnen zijn geraadpleegd. Met name het tweede gedeelte van het boek, waarin de verschillende stadia van de lange reis zeer gedetailleerd wordt beschreven, vraagt van de lezer een zekere mate van inwijding, een (goed)gelovige houding of noopt tot de aanschaf van een eerder boek van de schrijv…Lees verder

Over Hans Stolp

Hans Stolp (Leiden, 17 oktober 1942) is pastor en auteur.

Studie

Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van C.G. Jung en maakte hij een studie van het esoterische christendom.

Loopbaan

Na zijn studie werd hij docent in het middelbaar onderwijs in Rotterdam, Utrecht en Drachten, waar hij geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst doceerde. Daarna werd hij in 1972 docent en schooldekaan aan het gymnasium in Groningen. Vervolgens werd hij in 1977 ziekenhuispastor in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. In 1987 werd hij benoemd tot radiopastor van de IKON. Begin 1994 legde hij zijn werk als radiopastor neer om zich volledig te kunnen wijden aan het esoterische christendom. Sinds die tijd geeft hij cursussen en lezingen over dit thema in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Hans Stolp schree…Lees verder op Wikipedia