Handleiding en dienstregeling

Beknopte dienstregeling

Belangrijkste items:

- Alle materialen zijn gratis te ontlenen
- 10 items per pasje (30 items op klaspasje)
- Leentermijn voor alle materialen (behalve sprinters): 3 weken (1 maal verlengbaar)
- Boete: € 0,20 per item per dag te laat (ook op klaskaarten)
- Gratis herinneringsbericht via e-mail
- 1e maningsbrief na 3 dagen te laat
- 2e maningsbrief aangetekend na 14 dagen te laat


- Voornaamste tarieven:
Lidmaatschap (vanaf 18 jaar) 5 € / jaar
Vervangen lenerspas 2,50 €
Reservatie 0,50 €
IBL-aanvraag openbare bibliotheek 1 €
IBL-aanvraag niet-openbare bibliotheek 8 €
Kopie of print A4 (zwart/wit) 0,15 €
Kosten eerste maningsbrief 1 €
Kosten tweede maningsbrief (aangetekend) 1 € + reële kostprijs aangetekende zending
Verlies of onherstelbare beschadiging aan materiaal 2,50 € + reële kostprijs materiaal

 

Onze dienstregeling (intregrale versie)

De bib zoekt helpende handen !